søndag, juni 25, 2006

Bala du me teine?

Denne karen balte med teiner:
Mann drukna
Kvifor dei to kameratane skulle dra teinene sine om kvelden, seier artikkelen ingenting om, noko som vitnar om ein artikkelforfattar som har lite erfaring med det å bala med teiner.

Eg har lært Tuva å spørja folk kva dei balar med. Det er jo ikkje så lett for ein toåring å skjøna kva eit slikt omgrep går ut på. Og når me legg til dette med teiner, seier det seg sjølv at det vert litt rotete oppe i hovudet til eit lite barn som ikkje anar kva ei teina er. Ein samtale ho hadde med mor mi, føregjekk slik:
T: -Pappa bala!
M: -Ka bala han me då?
T: -Bala me teene!

Og det første ho spurde bror min om då han kom heim i helga, var kva han balte med. Eg er stolt.

2 kommentarer:

mairapus sa...

Bala me? ;o)

Stones'n sa...

O je hebbane