søndag, august 13, 2006

Meir Aker-engelsk

"If everyone clean up after them self and follows the rules it will be more likely to use the dining room."

4 kommentarer:

christian jacobsen sa...

Haha, klassiker!

Karlsen sa...

Mongen andre bra og...
Stål / Steal
Arbeid i h¢yden / Working at high
Gangveg / Gangway
+ + +

Kamerat Kjetil sa...

Steal har eg alt nemnt.

Anonym sa...

Kva med "outstanding" PA eller PB.
(punchpunkt, feil som må rettast).

Så vidt eg veit tyder ordet det stikk motsatte av det som har skjedd når feil oppstår, nemleg "fremragende". Det er ikkje "outstanding" at det oppsto punchpunkt.

Til Aker si trøyst vert dette tulleordet brukt hos Hydro og Statoil også.

Rett ord er "remaining" = gjenståande.

Anonyme Nick