onsdag, september 27, 2006

Ja til sitting

Vidar Kleppe meiner at det er ein menneskerett for små gutar å spruta piss utover heile dassen. Heldigvis tek Raud Ungdom til motmæle.

Er det pisserenna der ein skal lata vatnet, er det sjølvsagt greit å stå. Men å sitja på eit klosett, burde ikkje vera anna enn sjølvsagt. For det første er det slik at dei som må tørka opp urinen, oftast er kvinner. Og dei som ikkje har anna val enn å setja seg i det, er òg kvinner. Såpass respekt må me ha for det motsette kjønn.

Og som om ikkje det feministiske aspektet er nok, har det faktisk store føremonar for den einskilde gutalarv òg. Det har nemleg vist seg at det å sitja når ein tissar medfører at blæra vert tømt betre. Og då får ein mindre risiko for prostatakreft og slikt.

Sit ein sjølv?
Nei, eg må vel innrømma at eg gjer ikkje det, ikkje kvar gong. Men eg vaskar dassen min sjølv. Og eg er flink til å sikta.

tirsdag, september 26, 2006

RØDT VALG 07

(Orsakar riksmaalet, gidd ikkje å setja om)


Hordaland RV vil i 2007 satse stort på å stille lister i flest mulig kommuner, i den anledning inviterer vi herved til konferanse på Nordnes bydelshus i Bergen 30. september og 1. oktober. Programmet finner du her:
08.09.2006 10:08
Lørdag 30. september

11.00 - 11.15 Velkommen

11.15 - 11.30 Hva vil vi med listestillingskampanjen?
fylkessekretær Hilde Kalleklev

11.30 – 12.30 Betyr det noe at det sitter en RVer i kommunestyret?
Innledning ved Haakon Aase, kommunestyrerepresentant i Meland

12.30 -13.00 Lunsj

13.00 -15.00 Paneldebatt: Er vi aktivister eller politikere?
Det parlamentariske arbeidets rolle i det nye partiet.
For RV stiller Terje Kollbotn, mangeårig folkevalgt og nå ordførerkandidat i Odda, hvem som stiller for AKP, IS og Bfs er enda ikke klart.

15.00 – 15.15 fruktpause

15.15 – 16.00 Hva må til for å stille en liste
Listestillingssekretær Katarina Storalm går igjennom valgloven og vi har en idèmyldring på hvor det er viktig å stille liste, hvorfor og hvem.

16.00 – 18.00 Valgprogram 07
arbeidet med lokalevalgprogram må komme i gang, hva er viktige saker RV i Hordaland må fronte 07.
Gruppearbeid etter politiske tema som bolig og fattigdom, skolenedlegging og privatisering.


19.00 – utover middag, teater, sang og fest
Maria Malmsten og Einar Steinkopf skal syngja og spela.
Ta gjerne med gitar, trekkspill, diktbok eller bare deg selv. Vi håper mange vil bidra til at det blir en innholdsrik kveld.


Søndag 1. oktober

09.00 - 10.00 Frokost

10.00 - 10.45 Hva vil det si å stille til valg for det nye partiet
Innledning ved RV leder Torstein Dahle, debatt

11.00 – 11.45 Derfor bør alle RVs listetopper være kvinner.
Innledning ved Gudrun Kløve Juuhl, kvinnepolitisk ansvarlig i RV, debatt

12.00 – 13.00 Vi begynner arbeidet
hvem kjenner noen i aktuelle kommuner, hvor bør vi ha lister og hvem skal stå på dem. Hvordan får vi jobben gjort?

13.00 – 14.00 Lunsj og rydding


14.00 – 15.00 Nominasjon av fylkestingslisten (kun for RV medlemmer)
Har du innspill til nominasjonskom. send de til fylkessekretær Hilde på hilde@rv.no


Påmelding skjer til hilde@rv.no eller på tlf til kontoret: 55 31 64 21. Påmeldingsfrist mandag 25. september.
Deltakeravgift er kr 100,- pluss kr 100,- for de som skal ha middag lørdag kveld. Det vil bli gitt reisedekkning.

torsdag, september 21, 2006

Heim att

No kom eg heim. Har ikkje noko interessant å fortelja, men måtte vlogga eitt eller anna, så de kan sjå at Vloggen ikkje er nedlagt.

I går fann eg ei stripa av Kollektivet der Ronny sa noko på min dialekt, nemleg: "Sjå kor da bryr meg!" Dette skjedde i det siste nummeret av Larsons. No brukar eg stripa som bokmerke i Kapitalen.

torsdag, september 14, 2006

Wikipedia

Eg har utvikla wikipedia sin kunnskap om RV.

Marijke Berdahl
Liv Gulbrandsen
Gudrun Kløve Juuhl
Terje Kollbotn
Mimir Kristjansson
Bjørnar Moxnes
Marte Mjøs Persen
Eivind Volder Rutle

Ja, eg har laga ein masse bittesmå wiki-artiklar. No er det opp til lesarane av Vloggen å utvida dei.

onsdag, september 13, 2006

Moro

Eg har nett oppdaga eksistensen av Den komiske republikken.

På jobb i morgon

Eg tek til å verta alvorleg frisk. Men eg har fått slim i halsen.

fredag, september 08, 2006

Hanssen må gå!

Den ”raudgrøne” regjeringa vår kom til makta takka vera fagrørsla. No har dei vist fleire gonger at dei ikkje fortener denne støtta. Først gjekk Arbeids- og ekskluderingsminister Hanssen til åtak på streikeretten i vår. Og no, eit år etter valet, fann regjeringa ut at dei ville bryta ein avtale dei tidlegare har kritisert andre for å villa bryta.

RV var i si tid skeptisk til IA-avtalen sitt einsidige fokus på sjukefråveret. Det seier seg sjølv at ein får eit høgare sjukefråver dersom ein skal ta t.d. folk som har gått på uføretrygd inn i arbeidslivet. Og når det viser seg å slå til, så brukar Bjarne Håkon Hanssen det som eit argument for å bryta IA-avtalen.

Det som må gjerast for å få ned sjukefråveret, er å slutta å driva rovdrift på norske arbeidarar. Dette gjeld kanskje særleg i kommunesektoren, som slit med dårleg økonomi og ikkje har råd til vikarar. Der har Åslaug Haga ein jobb å gjera når ho vert frisk. Men det gjeld også privat sektor, der aukande krav til effektivitet og fleksibilitet fører til ein stadig meir stressande kvardag på jobb for svært mange.

Det siste krumspringet til Hanssen vil føra til at folk som det har vore ein målsetnad å bruka til noko fornuftig, og som sjølve er interessert i å gjera nytta for seg, på ny vert pressa ut i arbeidsløysa og inn på uførepensjon eller sosialkontoret og verta ei byrda for samfunnet, i staden for ein ressurs.

Kanskje det var like greit å ikkje ha ei fleirtalsregjering? For det ser jo ut til at dei fleste politikarar er dummare i posisjon enn dei er i opposisjon. Men den førre regjeringa klarte då i det minste å lata som om dei brydde seg om kva folket meinte.

Og kanskje LO burde sjå etter andre samarbeidspartnarar i framtida?

Kjetil Grønås, leiar i Stord RV


Takk til Marit for språkleg småpirk på formulering.

Pendling

I går skulle eg ha reist til Aukra att. Men eg vakna med feber og masse smerter. Så eg ringte sjefen rett etter at eg vakna og me vart samde om at det var lite vits i å reisa opp då. Faktisk vart eg så dårleg utover dagen at eg ikkje eingong klarte å vlogga det, eller å innta særleg mykje næring. Eller å i det heile gjera noko anna enn å liggja (og sjølv det var vondt) på sofaen og glo på TV2 (eg orka ikkje å skifta kanal i reklamepausane ein gong). Utover dagen kom feberen opp i 40. I dag er eg ikkje like dårleg, men framleis alt for dårleg til å gå på jobb. Så eg tenkte det var like greit å utsetja det til over helga, når det neste charterflyet går. No var det rett nok ikkje plass på det flyet, men eg kjem meg iallfall av garde. Med kjempedyr SAS-billett.

Så fekk eg ei tekstmelding med flytider og slikt. Og oppdaga at eg skal reisa den ellevte september, nasjonaldagen i Catalonia! Det er jo ganske spesielt...

Oppdatering kl 20.00:
Eg har vore på legevakta. Eg tenkte eg måtte ha ei sjukmelding, så eg slepp å ta ei fire dagar lang eigenmelding.

Men doktor Yosef, han arabar-svensken som nesten alltid er på legevakta, fann ut at eg nok hadde ein bakterieinfeksjon, eg hadde nemleg ein CRP på 57. Han trudde det var bronkitt. Iallfall skreiv han det i sjukmeldinga. Eg trur han tok feil. Så skreiv han ut antibiotika til meg og skreiv sjukmelding fram til tysdag. Då når eg jo ikkje flyet mitt! Så eg får ikkje fyka 11/9 likevel. Min store draum fall i grus!

Sjefen min synest det var bra at eg sa ifrå.

tirsdag, september 05, 2006

Fysisk fostring

Eg har trent idag. Ja, det er sant! For første gong på to og eit halvt år, har eg teke på meg ein kampsportdrakt og slått laus på andre menneske. Og det var godt. Heldigvis tok Ragnhid det litt roleg med oss nybyrjarar første gongen.

Kampsporten eg har trent heiter visst karate jitsu, og er truleg ein slags blanding av karate og ju jutsu. Og alt mogleg anna. Så det kan visa seg å vera interessant. Eg må vurdera å ta opp judoen att og, det er jo berre der eg har passert nybyrjarnivå. Men eg treng nok litt tid. Det tok jaggu lang nok tid å manna meg opp til å trena i det heile.

La damefotballen blomstra!

Marte har skrive ei kul pressemelding idag. Men Vikalappen gidd jo aldri å trykkja pressemeldingane frå RV, så eg hjalp Marte med å skriva meldinga om til eit lesarbrev. Det skal og nemnast at det internt i RV no går føre seg ein debatt om pressemeldinga burde ha vore meir seriøs og konstruktiv. Eg meiner at pressemeldinga er kjempebra slik ho er. Det er kjekt å setja ting på spissen, og hovudpoenget har Marte fint klart å få fram, sjølv om ho kjem med eit forslag som vil vera uaktuelt å vedta. Men mitt syn på saka kan jo ha noko å gjera med at eg ikkje synest fotball er særleg viktig eller spanande å sjå på, uavhengig av kjønnet til utøvarane.


Flytt gutta til Bislett

Er grasdekket på Ullevål så dårleg at dei ikkje toler at damene spelar cupfinale der, så burde heller ikkje herrane spela på Ullevål. RV støttar kvinnefotballaga sin boikott av trekninga.

Me reagerar skarpt på at Fotballforbundet flyttar cupfinalen for kvinner til Bislett, mens herrane sin cupfinale framleis skal spelast på Ullevål. Det er typisk at herreidretten vert prioritert føre kvinnene. Det finst eit ord for slikt: Diskriminering.

Det trengst ei feministisk oppvakning i idretts-Noreg. Både denne saka og diskrimineringa av Anette Sagen og dei andre kvinnelege skihopparane viser at det ligg mykje gammaldags mannssjåvinisme i ein del idrettskretsar. Det er på tide at toppfolka i idrettsorganisasjonane skjønar at kvinner sine idrettsprestasjonar er like viktige som menn sine. Eg er grundig lei av at "kvinnefotball" framleis er eit skjellsord.

Marte Mjøs Persen
Nestleiar i Raud Valallianse

mandag, september 04, 2006

Starten på valkampen

No er det på tide å tenkja på valkamp. I dag har eg planlagt eit møte for Stord RV (det første på altfor lenge), fordelt oppgåvene ved skriving av kultur- og industriprogram og sjølv skrive det første svake utkastet til valprogrammet sin kommuneøkonomi-del (ein grei del å laga, me kan jo berre bruka Torstein som konsulent) og lokaldemokrati-del (veit ikkje om me vil ha ein slik, i så fall bør han nok ikkje bera fullt så mykje preg av syting). Det vanskelege vil verta å skriva noko konkret om viktige politiske saker og område me ikkje veit noko om...

Eg skal leggja alt ut på Vloggen etterkvart som det vert ferdig. Og om me får laga eit lokalprogram me kan vera stolte av (det har Stord RV nemleg aldri hatt før, så vidt eg veit), skal du ikkje sjå heilt vekk ifrå at eg (eller nokon andre, Karlsen kanskje) kan hamna i kommunestyret neste år.

Og i månadsskiftet er det listestillingskonferanse i Bergen. Alle må melda seg på! (Iallfall dei som bur i Hordaland og har tenkt å røysta på RV.)

Visdomsord II

"Den tidligere pengeeier går i spissen som kapitalist, arbeidskrafteieren følger etter som hans arbeider; den ene betydningsfullt smilende og oppsatt på forretninger; den andre sky, motstrebende, som en som har solgt sitt eget skinn og nå ikke har noe annet i vente enn garveriet."
Karl Marx i Kapitalen