onsdag, september 27, 2006

Ja til sitting

Vidar Kleppe meiner at det er ein menneskerett for små gutar å spruta piss utover heile dassen. Heldigvis tek Raud Ungdom til motmæle.

Er det pisserenna der ein skal lata vatnet, er det sjølvsagt greit å stå. Men å sitja på eit klosett, burde ikkje vera anna enn sjølvsagt. For det første er det slik at dei som må tørka opp urinen, oftast er kvinner. Og dei som ikkje har anna val enn å setja seg i det, er òg kvinner. Såpass respekt må me ha for det motsette kjønn.

Og som om ikkje det feministiske aspektet er nok, har det faktisk store føremonar for den einskilde gutalarv òg. Det har nemleg vist seg at det å sitja når ein tissar medfører at blæra vert tømt betre. Og då får ein mindre risiko for prostatakreft og slikt.

Sit ein sjølv?
Nei, eg må vel innrømma at eg gjer ikkje det, ikkje kvar gong. Men eg vaskar dassen min sjølv. Og eg er flink til å sikta.

1 kommentar:

mairapus sa...

Det der har utarta seg til å bli ein artig diskusjon i enkelte forum.
Godt du er treffsikker sjøl da ;o)