tirsdag, oktober 03, 2006

Gjeld

Eg har gjeld. Det er ikkje gøy. Skulle ønska nokon ville sletta den. Det burde ikkje vera naudsynt å gjera seg til gjeldsslave for å ha ein plass å bu.

Men eg har jo trass i alt råd til å betala avdraga mine. Det er det ikkje alle som har. Og difor er det gledeleg at Noreg, som ein av dei største kreditorane i verda, representert ved utviklingsminister Erik Solheim, vil sletta noko av gjelda.

Så ikkje kom her og sei at det ikkje hjelper at SV er i regjering. Det hjelper litt.

Ingen kommentarer: