søndag, oktober 22, 2006

Heldige meg

Eg skal heim i morgon tidleg. Ein dag før tida. Hah! Så me har jobba 11 dagar i staden for 13,625 dagar.

Og eg får henta jenta mi på tysdag i staden for onsdag. Snill eks eg har, altså...

Og eg har snakka med disiplinleiaren, og han var samd i at eg burde ha fri i jula.

Og revolusjonen kjem snart, har eg høyrt rykte om. Hurra!