fredag, oktober 06, 2006

Sjukehuset

I dagens (altså fredagens) utgåva av Vikalappen skriv Mohamed dette:


Stord treng akuttmottaket!

Helseministeren seier at akuttmottaket kan vera aktuelt å leggja ned ved mindre sjukehus. Å leggja ned akuttmottaket ved Stord sjukehus, vil vera ei dramatisk forverring av sjukehustilbodet i Sunnhordland.

Ikkje nok med at innbyggjarane i regionen får eit dårlegare tilbod. Men med den aktiviteten det er lagt opp til i industrien i åra framover, er det heilt naudsynt å ha eit godt akuttmottak. Dette handlar ikkje om økonomi, det handlar om liv. Fleire vil døy som følgje av ulukker dersom akuttmottaket ved Stord Sjukehus vert nedlagt. Så enkelt er det. Me håpar at ministeren og dei regionale helseføretaka tenkjer seg om mange gonger før dei aukar faren ved å vera tilsett i industrien.

Industrien treng fleire folk framover. Det er vanskeleg å rekruttera folk til å flytta til ein småby med eit middelmådig helsetilbod. Og det er vanskeleg å rekruttera folk til ein industri der ein ikkje er trygg på at ein vert teken hand om dersom det skulle skje ei ulukka.

Mohamed Kallel, Stord RV

1 kommentar:

Brage sa...

Kort, men svært godt. Bra folk er flinke til å skrive leserbrev.