torsdag, november 23, 2006

Ringverset

Alvar under blåna eig ringane tri.
Sju fekk dvergdrottane i salar av stein.
Menn som er saka til dauden fekk ni.
Men drotten for myrkret ein einaste ein
i landet Mordor der skuggane rår.
Ein ring skal styra deim, ein ring skal finna deim.
Ein ring tvinga deim og i myrker binda deim
i landet Mordor der skuggane rår.

Three Rings for the Elven-kings under the sky,
Seven for the Dwarf-lords in their halls of stone,
Nine for Mortal Men doomed to die,
One for the Dark Lord on his dark throne
In the Land of Mordor where the Shadows lie.
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

1 kommentar:

Online Poker sa...

This phrase is simply matchless :), it is pleasant to me)))