søndag, februar 25, 2007

Drit

blogger.com har fornya seg. Vorte meir integrert med google eller noko slikt. Dustepåfunn... Nokre få småting er betre no. Men det har vorte mykje meir vanskeleg å finna fram. Til dømes er gamle innlegg mykje meir vekkgøymde enn dei var før. For tidlegare var det slik at lista over dei ti siste innlegga følgde det innlegget ein hadde opna. No er ti siste-lista statisk, og viser berre dei som til ei kvar tid er dei ti siste. Då må ein opna arkivet for å finna dei innlegga som ikkje lenger er vist på hovudsida.

No går det an å dela inn vloggpostane etter emne. Det er bra, det sakna eg før. Men det finnest ikkje noko lenkja frå emne-mappene attende til hovudsida på vloggen. Det er jo heilt idiotisk. Ein burde jo kunna trykkja på vlogg-tittelen øvst på sida, og koma attende til hovudsida. Så eg får laga meg ei lenkja sjølv. Det burde ha vore uturvande.

Argh!

Ingen kommentarer: