søndag, februar 25, 2007

Ja til fred – Nei til krig!


Rikspolitikarar både i og utanfor regjering meiner at me må senda soldatar til Afghanistan. For USA sin blodige krig gjekk lukt til helvete, og kasta Afghanistan inn i borgarkrig. Og sidan USA er travelt opptekne med den enno meir groteske krigen som dei fører i Irak, treng dei fleire nordmenn til å terrorisera afghanarane.

Eitt argument som kjem fram er at soldatane trengst for å hjelpa lokalbefolkninga. Mellom anna SV brukar dette argumentet. Men har det afghanske folk bede om soldathjelp? Nei, faktisk hadde dei aller fleste afghanarane klart seg mykje betre om USA og NATO aldri hadde gjeve dei soldathjelp og quislingregjering. Jobben til ein soldat er å knerta folk, eller å truga med knerting, ikkje å hjelpa folka dei er i krig med.

Å senda enno fleire norske soldatar til Afghanistan for å vidareføra USA sin blodige okkupasjon, er ein hån mot det norske folk. Me har aldri bede om denne krigen. Noko av det som gjer meg mest kvalm, er at det tidlegare fredspartiet SV har øydelagd all organisert krigsmotstand på riksplan, for å tekkjast NATO-fundamentalistane dei sit i regjering saman med. Me må heller skunda oss å få heim dei soldatane som alt er der, før endå ein av dei endar opp i ein svart pose!

Ingen kommentarer: