onsdag, mars 21, 2007

Stord Kystparti

I går såg eg ein lapp på oppslagstavla på Rema 1000. Der sto det at Kystpartiet ikkje har gjeve opp, sjølv om frontfigur Bjørnar Helgesen av ein eller annan grunn har meldt overgang til Framstegspartiet.

Eg håpar Kystpartiet klarar å stilla i år og. Det er bra for demokratiet at me har mange små parti, og at folk har flest mogleg kandidatar å velja mellom.

Det er bra for demokratiet om alle småpartia kjem inn i kommunestyret. Det er ikkje mykje ein får ut av å røysta inn folk langt nede på listene. Det er den same gruppa og det same partiet som avgjer kva dei skal røysta på, så det vil ikkje utgjera nokon skilnad, anna enn når ei sak er så kontroversiell at røystene i kommunestyret må finteljast.

Eit ekstra parti i kommunestyret gjev oss ei ekstra partigruppa på fem personar. Dei fleste parti har nokre viktige saker dei brenn for, og vil fremja desse i kommunestyret. Slik kjem det kanskje opp forslag som elles aldri ville ha vorte diskutert. I tillegg vil fleire einskildpersonar verta tilknytta kommunepolitikken, så det er lettare for innbyggjarane å koma i kontakt med ein folkevald.

Ein ekstra representant til eit stort parti gjev ei ekstra røyst i kommunestyremøtet, og det kjem to ekstra, ofte mindre motiverte, personar inn i ei partigruppa som var der frå før. Det seier seg sjølv at denne representanten ikkje er like viktig.

Og så er det sjølvsagt viktig for innbyggjarane i Stord kommune at ikkje Helgesen tek med seg alle Kystparti-veljarane over til Frp.

Så om du er folkeregistrert på Stord og ikkje alt står på ei lista: Ta kontakt med Kystpartiet! Dei treng deg! Og til alle som ikkje vil stå på lister, men som skal røysta: Røyst taktisk! Gje røystene dykkar til småpartia!

2 kommentarer:

jokke sa...

trodde det var RV man skulle stemme på hvis man skulle være taktisk....

Kamerat Kjetil sa...

Ja, RV er eit småparti. Iallfall på Stord.