torsdag, april 19, 2007

Oppdatering

Vloggelysta har vore litt fråverande dei siste dagane. Eg har vore på jobb. Og eg har vore sliten om kveldane. Det greie med å vera vekke frå vlogginga i nokre dagar, er at ein større del av folka som kjem innom vloggen er folk som vanlegvis ikkje er her, og som kjem fram ved å søkja på gugel. I det siste har Trond Volden (han som "ved eit uhell" tok livet av ein som hadde feil hudfarge) vore den klåre vinnaren på søkjefronten. Svært mange har fått med seg namnet hans, og gjer kva dei kan for å finna meir informasjon om saka. Det er viktig og bra at dette skjer. Ei straffesak bør ikkje koma som resultat av politisk press frå folk flest. Men når alternativet er at eit forsettleg drap ikkje får konsekvensar, då må jo nokon gjera noko.

Det er mykje anna og som har skjedd sidan sist eg vlogga. Mellom anna har eg fått vita at politikarmafiaen i Odda har mobba Terje til sjukemelding. Sjukt, spør du meg.

Og i dag fekk eg vita at eg sto på ei lista. Alle utanom meg hadde høyrt at eg sto på denne lista. Så til slutt fekk eg vita det og. Heldigvis er det ikkje ei skummel lista å stå på.

Og no skal me snart ha studiesirkel. Sei ifrå viss du vil vera med.

3 kommentarer:

Gunn Helen sa...

-men så sei åssen liste det er da!

Kamerat Kjetil sa...

Ei lista over folk som skal på vedlikehald.

Gunn Helen sa...

nå får du det te å høyras ut som du ska på studiesirkel med jobben...


eg ska kanskje på skulen att frå hausten...