mandag, april 23, 2007

Studiesirkel om marxisme, sosialisme og det nye partiet

Raudt Stord startar studiesirkelen sin tysdag 24. april kl 19.30 i Hornelandsvegen 14 på Stord. Det første møtet vil dreia seg om dei grunnleggjande økonomiske og filosofiske teoriane som ligg bak politikken vår. Altså slikt som Karl Marx dreiv på med i si tid.

Studiesirkelen er open for alle. Kom, kom!

1 kommentar:

Brage sa...

Akk ja! Hvis bare flere studerte disse tinga...