mandag, november 24, 2008

Ned med Obama!

Eg har fått med meg at det er ein del folk på venstresida i Noreg, ja, faktisk heilt ute i Raud Ungdom, som meiner at han der Obama-fyren er ein bra fyr for den antiimperialistiske kampen og for det arbeidande usaianske folk. Og til det har eg ein ting å seia:

Har de mista vitet???

Kan godt henda at Obama framstår som ein meir fornuftig person enn han der apekatten dei har hatt til gallionsfigur dei siste åra. Men på grunn av at han framstår som ein meir fornuftig og venstreorientert person, har han vorte tvungen til å lova dei mørkaste mørkemenna i Sambandsstatane, Israel-lobbyen og kristenfundamentalistane, ganske mykje sjukt for at han i det heile skulle få vera vurdert som søkjar til dette vervet han no har vunne. For held du deg ikkje på godfot med Israel-lobbyen, vert du kvesta som usaiansk presidentkandidat lenge før valet tek til, det er noko alle veit. På grunn av at han måtte gå mange hakk til høgre for å sløkkja brannar han tende med litt for radikale utsegner, har han i realiteten gått til val på ein minst like roten politikk som Bush eller McCain ville ha ført, og har bitta seg fast i krigsmaskineriet akkurat like mykje som alle andre usaianske presidentkandidatar som har lyst til å leva.

Så på lang sikt er det heilt sjølvsagt for alle med bittelitt samfunnsengasjement og innsikt at Obama vil ikkje reformera Sambandsstatane noko meir enn andre Demokratane-presidentar har gjort. Han vil berre vera kjip, mordarisk og kapitalen og imperialismen sin fremste redningsmann og frontkjempar på ein mykje meir tiltalande måte enn han forrige.

I tillegg har me den kortsiktige vinsten av å ha ein frå Demokratane Demokratane. Kva er den kortsiktige vinsten? Eg spør fordi eg lurer på om han finst, ikkje som eit retorisk spørsmål. Er det det at han kanskje kjem til å diskutera det med andre før han bombar fjerne folkeslag? Kan henda. Men i tillegg kjem alle dei kortsiktige negative konsekvensane.

Ein viktig kortsiktig konsekvens er nett det at folk som er meir eller mindre radikale i stor grad kjem til å la vera å kritisera han når han er kjip mot arbeidsfolk, kvinner, muslimar og alle slags folk i andre verdsdelar der Sambandsstatane fører krig. Her kan me gjerne trekkja parallellar til Noreg:
  • Når «Arbeidar»partiet i Noreg er i regjering, kan staten og kapitalen skalta og valta med arbeidsfolk akkurat så mykje dei vil, og LO står passivt på sidelina fordi Ap har vedteke at dei kjipe avgjerdene er bra. I motsetnad til ein situasjon der det er Høgre som øydelegg for arbeidsfolk og LO står på for arbeidsfolk.
  • Når «Sosialistisk venstre»parti er i regjering kan staten vår føra så mykje krig dei vil, og store delar av antikrigsrørsla står passivt på sidelina fordi SV har vedteke at krig er greitt så lenge me har som mål å få slutt på han. I motsetnad til ein situasjon der det er Kristeleg Folkeparti som fører krig og antikrigsrørsla jobbar mot krig.
Så mitt spørsmål til det «Raud» Ungdom er: Kor dumme folk går det eigentleg an for ein revolusjonær organisasjon å trekkja til seg?

Ned med Obama! Ned med imperialismen og Sambandsstatane sitt kulturelle, ideologiske og økonomiske hegemoni!